U kunt Nero BackItUp gebruiken om Automatische back-up te installeren en in te stellen dat er automatisch online back-ups worden gemaakt van bestanden en mappen met behulp van de internetservice Nero Online Backup als back-uplocatie. Als u Automatische back-up hebt ingesteld, is deze optie beschikbaar in het meldingsvak van Windows en wordt op de achtergrond een back-up gemaakt van de mappen die u hebt opgegeven in een bepaalde volgorde.
Het instellen van Automatische back-up is vooral nuttig als u regelmatige back-ups wilt uitvoeren voor dezelfde bestanden en vanaf elke willekeurige computer toegang wilt hebben tot uw gegevens.
Als u wilt dat Automatische back-up in staat is de automatische back-upprocedures uit te voeren volgens uw voorkeuren, moet u instellen van welke bestandstypen een back-up moet worden gemaakt en in welke mappen dat moet worden uitgevoerd, en moet u het back-updoel opgeven.   

 

 

 

Met Nero Online Backup kunt u online gegevens opslaan (hier zijn wel kosten aan verbonden). Dit werkt het beste met een breedband internetverbinding (bijv. DSL-1000 of sneller faster) in verband met het uploaden van back-upbestanden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de kosten voor de internetverbinding en de kosten voor het gebruik van Nero Online Backup.

 

 

 

 

De methode update back-up wordt gebruikt voor automatische back-ups die zijn gemaakt via Automatische back-up. Bij deze procedure worden de gegevens van de vorige back-up overschreven met de gewijzigde gegevens. Dit betekent dat er geen back-upversies zijn, d.w.z. dat er geen toegang is tot oudere back-upversies.
Bestanden die uit een bewaakte map zijn verwijderd, worden bewaard in de back-up. Als u die bestanden ook wilt verwijden uit de back-up, kunt u de functie voor verwijderen gebruiken die u kunt openen in het venster Status Automatische back-up.

 

 
Ga als volgt te werk als u Automatische back-up wilt instellen of de instellingen wilt wijzigen:  
1.
Klik in het menu Back-up op Automatische back-up.
à
Het scherm Automatische back-up – Opties wordt weergegeven.
2.
Selecteer het gewenste item voor Automatische back-up.
à
Het scherm Broninformatie wordt weergegeven.
3.
Geef op van welk bestandstype u een back-up wilt maken:
1.
Klik op de knop  Nero BackItUp icn enlarge 18014398812653963 Online opslaan met Automatische back up voor het bestandstype dat u wilt instellen.
2.
Schakel het selectievakje in voor het bestandstype dat u wilt toevoegen aan de back-up.
3.
Schakel het selectievakje uit voor het bestandstype dat u niet wilt toevoegen aan de back-up.
4.
Schakel het selectievakje Bestandstype toevoegen in aan het einde van de lijst met bestandstypen in die u wilt toevoegen aan de back-up.
4.
Geef op welke mappen u wilt controleren met Automatische back-up:
1.
Schakel het selectievakje in voor de map die u wilt toevoegen aan de back-up.
2.
Schakel het selectievakje uit voor de map die u niet wilt toevoegen aan de back-up.
3.
Schakel het selectievakje Extra mappen in en klik op de knop  Nero BackItUp icn enlarge 18014398812653963 Online opslaan met Automatische back up om zelf bestanden toe te voegen aan de lijst met gecontroleerde mappen.
5.
Klik op de knop  Nero BackItUp next24 389993739 Online opslaan met Automatische back up.
à
Als u zich nog niet hebt geabonneerd op de Nero Online Backup-service of Automatische back-up is uitgeschakeld, wordt het scherm Nero Online Backup – Maak een account of voer bestaande accountgegegevens in weergegeven. Hier kunt u uw accountgegevens invoeren.
6.
Als u zich nog niet hebt geabonneerd op de Nero Online Backup-service, selecteer dan de optie die van toepassing is.
7.
Klik op de knop  Nero BackItUp  Online opslaan met Automatische back up _389993739.png">.
à
Het scherm Nero Online Backup – Nieuwe account maken wordt weergegeven.
8.
Kies de duur van de back-upopslag en van het abonnement.
9.
Kies een wachtwoord voor uw account.
10.
Geef een e-mailadres op.
11.
Klik op de koppeling Voorwaarden en bepalingen en lees deze zorgvuldig door. Als u akkoord gaat met de voorwaarden in de overeenkomst, schakelt u het selectievakje Ik heb de voorwaarden en bepalingen gelezen in. U kunt geen abonnement afsluiten als u niet akkoord gaat met de overeenkomst.
12.
Klik op de knop  Nero BackItUp next24 389993739 Online opslaan met Automatische back up.
à
Het scherm Automatische back-up – Status Automatische back-up wordt weergegeven. U kunt hier de back-upstatus en uw abonnementsgegevens bekijken en u kunt bestanden en mappen verwijderen uit de opslagruimte bij Nero Online Backup.
13.
Klik op de knop  Nero BackItUp backup now24 389988107 Online opslaan met Automatische back up.
è
De eerste volledige back-up wordt uitgevoerd voor de mappen die u hebt opgegeven. U kunt de voortgang van de back-up volgen aan de hand van de statusgegevens in de taakbalk. Het eindscherm wordt weergegeven. Automatische back-up is nu ingesteld en voert in het vervolg automatisch back-uptaken uit op basis van de opgegeven instellingen.

 

 

 

Automatische back-up uitschakelen
Als u de automatische back-up wilt uitschakelen, klikt u op de knop  Nero BackItUp autobackup%20off 500483979 Online opslaan met Automatische back up in het scherm Status Automatische back-up. 

 

Online opslaan met Automatische back-up