U kunt met Nero BackItUp back-ups maken van bestanden. U kunt dan back-ups maken van afzonderlijke bestanden en de bestanden in een later stadium weer herstellen. Met deze optie kunt u echter, in tegenstelling tot stationsback-up, geen besturingssystemen of programma’s herstellen.   
De eerste stap is het selecteren van de bestanden en de mappen voor de back-up.
De volgende stap is het selecteren van een doel waar u de back-up kunt opslaan. U kunt de back-up opslaan op uw harde schijf of een verwijderbaar opslagmedium, de bestanden branden op een schijf of online opslaan.
U kunt de instellingen naar eigen wens aanpassen.
Ga als volgt te werk om een back-up te maken van bestanden:
1.
Selecteer het menu Back-up > Bestandsback-up.
à
Het scherm Bestandsback-up – Selecteer items voor back-up wordt weergegeven.
2.
Schakel het selectievakje in voor de map of het bestand dat u wilt toevoegen aan de back-up. Als u in het vak links een map selecteert, worden in het vak rechts de bestanden in die map weergegeven.
à
De geselecteerde bestanden worden toegevoegd aan de back-up. 
3.
Klik op de knop  Nero BackItUp next24 389993739 Back ups maken van bestanden.
à
Het scherm Bestandsback-up – Doelen selecteren wordt weergegeven.
4.
Klik op het pictogram om uw doel te op te geven en selecteer het doel in het vervolgkeuzemenu.
5.
Klik op de knop Bladeren om het gekozen doelpad te selecteren. 
6.
Als u een update wilt maken naar twee verschillende doelen, klikt u op de knop Doel toevoegen en herhaalt u de twee voorgaande stappen.
7.
Klik op de knop  Nero BackItUp next24 389993739 Back ups maken van bestanden.
à
Het scherm Bestandsback-up – Configureer uw back-up wordt weergegeven (zie ook Scherm Instellingen back-up).
8.
Geef een naam op voor de back-up in het invoervak Naam back-up.
9.
Ga als volgt te werk als u deze back-up wilt opnemen in een planning of regelmatig wilt uitvoeren:
1.
Selecteer het planningstype voor de back-up in het vervolgkeuzemenu Tijdplanning. 
2.
Klik op de knop Bewerken om de planning te wijzigen.
à
Het venster Uw tijdplanning definiëren wordt geopend.
3.
Hier kunt u de startdatum en andere tijdinstellingen voor uw back-upplanning instellen.
4.
Selecteer het back-uptype voor de volgende back-ups in het vervolgkeuzemenu Back-uptype selecteren (zie ook Back-uptypes).  
10.
Configureer desgewenst de andere instellingen in het gedeelte Opties.
11.
U kunt indien nodig ook extra instellingen opgeven in het gedeelte Expertopties (zie ook Overzicht Expertopties).
12.
Klik op de knop  Nero BackItUp backup now24 389988107 Back ups maken van bestanden.
è
De bestandsback-up wordt uitgevoerd en het eindscherm wordt weergegeven. U kunt de voortgang volgen in de taakbalk.

Back-ups maken van bestanden