U kunt Nero BackItUp gebruiken om back-ups te maken van schijfstations. In tegenstelling tot bestandsback-ups, is het met stationsback-ups mogelijk besturingssystemen of programma’s te herstellen.   
U kunt een stationsback-up niet bijwerken.
De eerste stap is het selecteren van een schijfstation voor de back-up.
De volgende stap is het selecteren van een doel waar u de back-up kunt opslaan. U kunt de back-up opslaan op uw harde schijf of een verwijderbaar opslagmedium, de bestanden branden op een schijf of online opslaan. Als u een back-up van een station maakt, is het back-upbestand doorgaans nogal groot. Als u de back-up naar een schijf gaat branden, hebt u meestal meerdere schijven nodig. De eerste back-upschijf is altijd de opstartbare schijf. Ook als u de back-up niet naar een schijf gaat branden, is het verstandig een opstartbare schijf te maken, zodat u bij problemen de computer (en het herstellen van het station) vanaf een cd/dvd kunt opstarten.
U kunt de instellingen naar eigen wens aanpassen.

 

 

 

Beheerdersrechten
U moet over beheerdersrechten beschikken voor het maken van back-ups en het herstellen van harde schijven en partities.

 

 
Ga als volgt te werk om een back-up te maken van een schijfstation:
1.
Selecteer het menu Back-up > Stationsback-up.
à
Het scherm Stationsback-up – Bestanden of partities selecteren wordt weergegeven. 
2.
Schakel het selectievakje in voor het station of de partitie waarvan u een back-up wilt maken. Als u in het vak links een station selecteert, worden in het vak rechts de bestanden van dat station weergegeven.
à
De door u geselecteerde stations of partities worden toegevoegd aan de back-up. 
3.
Klik op de knop  Nero BackItUp next24 389993739 Back ups maken van stations.
à
Het scherm Stationsback-up – Doelen selecteren wordt weergegeven. 
4.
Klik op het pictogram om uw doel te op te geven en selecteer het doel in het vervolgkeuzemenu.
5.
Klik op de knop Bladeren om het gekozen doelpad te selecteren.
6.
Als u een update wilt maken naar verschillende doelen, klikt u op de knop Doel toevoegen en herhaalt u de twee voorgaande stappen.
7.
Klik op de knop  Nero BackItUp next24 389993739 Back ups maken van stations.
à
Het scherm Stationsback-up – Configureer uw back-up wordt weergegeven.(zie ook Het scherm Instellingen back-up).
8.
Selecteer een back-upnaam in het veld Naam back-up.
9.
Ga als volgt te werk als u deze back-up wilt opnemen in een planning of regelmatig wilt uitvoeren:
1.
Selecteer het planningstype voor de back-up in het vervolgkeuzemenu Tijdplanning.
2.
Klik op de knop Bewerken.
à
Het venster Uw tijdplanning definiëren wordt geopend. 
3.
Hier kunt u de startdatum en andere tijdinstellingen voor uw back-upplanning instellen.
10.
Configureer desgewenst de andere instellingen in het gedeelte Opties.
11.
U kunt indien nodig ook extra instellingen opgeven in het gedeelte Expertopties (zie ook Overzicht Expertopties).
12.
Klik op de knop  Nero BackItUp backup now24 389988107 Back ups maken van stations.
è
De bestandsback-up wordt uitgevoerd en het eindscherm wordt weergegeven. U kunt de voortgang volgen in de taakbalk.

Back-ups maken van stations