U kunt Nero BackItUp gebruiken om bestandsback-ups te herstellen. Tijdens deze procedure wordt de inhoud van de back-up hersteld. U kunt bepaalde bestanden uitsluiten van de herstelactie, maar u kunt ook afzonderlijke bestanden herstellen. U kunt zelfs een stationsback-up selecteren voor het herstellen van afzonderlijke bestanden. In tegenstelling tot stationsback-ups, is het met bestandsback-ups niet mogelijk besturingssystemen of programma’s te herstellen.  
De eerste stap is het selecteren van de bestanden en mappen die moeten worden hersteld.
De volgende stap is het selecteren van een pad voor het herstellen van de back-up en waar u de instellingen naar wens kunt aanpassen.
Ga als volgt te werk om een bestandsback-up te herstellen:
1.
Selecteer het menu Herstellen > Bestanden herstellen.
à
Het scherm Bestanden en mappen herstellen – Bestanden of mappen voor herstel selecteren uit een back-up of zoekresultaat wordt weergegeven. De uitgevoerde back-ups worden weergegeven in het middelste deelvenster.
2.
Maak de back-up beschikbaar:
1.
Als de back-up zich op een schijf bevindt, plaatst u de schijf in een station.
2.
Als u de back-up op een harde schijf, netwerkstation of een verwisselbare schijf hebt opgeslagen, zorg er dan voor dat de computer toegang heeft tot dit station.
3.
Selecteer de gewenste back-up.
à
De bestanden en mappen van de back-up worden rechts weergegeven.

 

 

 

Als de back-up die u wilt herstellen niet wordt weergegeven, kunt u de gewenste back-up zoeken op uw harde schijf via de knop Bladeren of zoeken op een FTP-server via de knop Bladeren op FTP.

 

 

 

 

Als de back-up is opgeslagen op de online opslagruimte van Nero Online Backup met de automatische back-up, klikt u op Automatische back-up online en voert u de Abonnements-ID en uw wachtwoord in.

 

 
4.
Schakel het selectievakje in voor het bestand of de map die u wilt herstellen. Als u in het vak links een map selecteert, worden in het vak rechts de bestanden in die map weergegeven.

 

 

 

Zoekweergave
Als u op de knop  Nero BackItUp search view en us 465718411 Bestandsback ups herstellen klikt, wordt de Zoekweergave geopend. Hiermee kunt u in back-ups zoeken naar specifieke bestanden en deze toevoegen aan een Herstelmand.

 

 
5.
Klik op de knop  Nero BackItUp next24 389993739 Bestandsback ups herstellen.
à
Het scherm Bestanden en mappen herstellen – Selecteer de herstelopties wordt weergegeven.
6.
Als u de back-up naar het oorspronkelijke pad wilt herstellen, selecteert u de optie Herstellen naar oorspronkelijk pad. 
7.
Als u gebruikersspecifieke mappen wilt migreren, moet u het selectievakje Gebruikersspecifieke mappen migreren naar huidige gebruiker inschakelen. 

 

 

 

De optie Gebruikersspecifieke mappen migreren naar huidige gebruiker verwijst naar gebruikersspecifieke mappen als Mijn documenten die hersteld worden naar het pad van de huidige aangemelde gebruiker. Als u dit selectievakje uitschakelt, dan worden de mappen door Nero BackItUp hersteld naar het pad dat is gebruikt voor het opslaan van de back-up.

 

 
8.
Als u zelf het pad wilt opgeven voor het herstellen van de back-up: 
1.
Selecteer de optie Herstellen naar aangepast pad.
2.
Klik op de knop Bladeren.
à
Het venster Map selecteren wordt geopend.
3.
Selecteer het gewenste pad en klik op OK.
à
Het venster Map selecteren wordt gesloten en het geselecteerde pad wordt doorgegeven.
4.
Als u de oorspronkelijke mapstructuur wilt behouden, moet u het selectievakje Originele mapstructuur behouden inschakelen.
9.
Met de optie Hoe conflicten oplossen? kunt u bepalen welke actie moet worden ondernomen als een te herstellen bestand zich al (of nog steeds) op de computer bevindt.  
10.
U kunt indien nodig ook extra instellingen opgeven in het gedeelte Expertopties (zie ook Overzicht Expertopties).
11.
Klik op de knop  Nero BackItUp backup now24 389988107 Bestandsback ups herstellen.
è
De herstelactie wordt uitgevoerd en het eindscherm wordt weergegeven. U kunt de voortgang volgen in de taakbalk.
Zie ook:
Overzicht van expertopties voor back-up en herstellen

Bestandsback-ups herstellen