Nero BackItUp kan worden gebruikt om herbeschrijfbare schijven, d.w.z. schijven met de rw-specificatie, te wissen, zolang uw brander deze functie ondersteunt. Hiervoor zijn twee wismethoden beschikbaar:
Met snel wissen worden de gegevens niet fysiek van de schijf verwijderd, maar worden ze alleen ontoegankelijk door de referenties naar de bestaande inhoud te wissen. De gegevens kunnen worden teruggezet.
Met volledig wissen worden de gegevens van de schijf verwijderd door ze te overschrijven met nullen. De inhoud kan niet worden hersteld met conventionele methodes. Herhaald volledig wissen vermindert de waarschijnlijkheid dat derden de inhoud ervan kunnen reconstrueren.  
De volgende configuratieopties zijn beschikbaar in het venster Herbeschrijfbare schijf wissen:
Vervolgkeuzelijst
Recorder selecteren

Hier kunt u de gewenste recorder opgeven.

Vervolgkeuzelijst
Selecteer de te gebruiken wismethode

Hier selecteert u de gewenste wismethode: Er zijn twee opties beschikbaar:
Bij de methode Een herbeschrijfbare schijf snel wissen worden de gegevens niet volledig fysiek gewist van de schijf, maar worden alleen de verwijzingen naar de inhoud gewist. De schijf lijkt leeg, maar de gegevens zijn fysiek nog steeds benaderbaar. Het wissen van een schijf met deze methode duurt 1 à 2 minuten.
Bij de methode Volledig wissen herbeschrijfbare schijf wist u alle gegevens van de schijf. De inhoud kan niet worden hersteld met conventionele methodes. Herhaald volledig wissen vermindert de waarschijnlijkheid dat derden de inhoud ervan kunnen reconstrueren. Het wissen van een schijf met deze methode duurt langer dan wissen met de methode Snel wissen en de benodigde tijd is afhankelijk van het type schijf dat u wilt wissen. 

Knop
Wissen

Hiermee start u het wissen.

Knop
Annuleren

Hiermee annuleert u uw selectie en wordt het venster gesloten.

 

Het venster Herbeschrijfbare schijf wissen