De gebruikersinterface van Nero BackItUp is het startpunt voor het maken van back-ups, hersteltaken, synchronisatietaken en alle andere taken die u kunt uitvoeren met Nero BackItUp.  
U kunt een taak starten vanuit de vervolgkeuzemenu’s boven in het scherm. Boven in het scherm kunt u ook alle opties weergeven en de Help openen. Aan de linkerkant van het scherm wordt informatie weergegeven over de stappen en de taken die worden uitgevoerd.
De volgende menu’s zijn beschikbaar boven in het scherm:
Backup

Biedt back-upmogelijkheden zoals het maken van gegevens- en stationsback-ups, het instellen van de automatische back-up of het controleren van back-ups. Hier kunt u ook het scherm Takenlijst voor back-uptaken openen.

Herstellen

Hier vindt u opties voor het herstellen van bestanden en schijfstations.

Synchroniseren

Biedt synchronisatiemogelijkheden, zoals het maken van een nieuwe synchronisatietaak. Hier kunt u ook het scherm Takenlijst voor synchronisatietaken openen.

Extra

Hier vindt u opties voor het maken van een opstartbare schijf met inbegrip van Nero BackItUp ImageTool en het maken van de afzonderlijke tool Nero BackItUp SyncTool. U kunt hier ook herbeschrijfbare schijven wissen en schijfgegevens weergeven.  

De volgende menupictogrammen zijn beschikbaar boven in het scherm:

Het beginscherm weergeven.

Hiermee opent u het venster Opties.

Geeft de help-opties weer. Indien nodig kunt u ook een nieuw serienummer invoeren.

De volgende gebieden zijn beschikbaar links in het scherm:
Taakoverzicht

Toont taken die onlangs zijn uitgevoerd, de taak die momenteel wordt uitgevoerd en de volgende taken die zijn gepland. U kunt het scherm Takenlijst weergeven door op een taak te klikken.  
Alleen beschikbaar in het startscherm en op het scherm Takenlijst.

Overzicht

Biedt een overzicht van de stappen die nodig zijn voor het voltooien van de huidige taak. 
Niet beschikbaar in het startscherm en in het scherm Takenlijst.

Informatie

Geeft verzamelde gegevens weer die zijn gerelateerd aan de huidige taak.
Niet beschikbaar in het startscherm en in het scherm Takenlijst.

Branden en herstellen

 Nero BackItUp icn express en us 9007199721465867 Gebruikersinterface – Start Nero Express.
 Nero BackItUp icn rescueagent en us 9007199721463051 Gebruikersinterface- Start Nero RescueAgent.

Kalender

Geeft geplande en voltooide back-uptaken weer in een kalenderoverzicht. U kunt de kalender en de taaklijst openen door op een dag te klikken. 

 
Back-up
Gegevens worden van de computer naar een alternatief opslagmedium gekopieerd. Met behulp van een back-upprogramma worden back-ups gemaakt in een speciale indeling.

Herstellen
Herstellen staat voor het herstellen van gegevens naar een eerdere status of het kopiëren van gegevens door middel van een back-upkopie die eerder werd gemaakt met een back-upprogramma, zoals Nero BackItUp.

Gebruikersinterface