Nero BackItUp ImageTool wordt gestart vanaf de opstartbare cd/dvd die u met Nero BackItUp hebt gemaakt. Als wordt opgestart vanaf de cd/dvd, wordt de computer opgestart zonder dat van de harde schijf hoeft te worden gelezen. Aangezien de harde schijf is uitgeschakeld, is een back-up- of hersteltaak zonder verificatiefouten mogelijk. 
 
Er moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan voordat de computer vanaf een schijf kan worden opgestart: 
De opstartvolgorde moet zodanig in de BIOS van de computer worden ingesteld dat de schijf in het station als de opstartschijf wordt aangeroepen (opstartvolgorde bijvoorbeeld cd-rom, C, A).
Als u een SCSI-cd-rom-station gebruikt, moet dit station op een SCSI-adapter zijn aangesloten met een afzonderlijke BIOS waarin de instellingen kunnen worden aangepast. (Dit werkt alleen als er geen IDE harde schijven aanwezig zijn, aangezien deze vóór de SCSI-adapter in de opstartvolgorde worden geplaatst.)
Plaats de opstartbare cd/dvd die u met Nero BackItUp hebt gemaakt, in het station.
Ga als volgt te werk om de computer op te starten vanaf de schijf en Nero BackItUp ImageTool te starten:
1.
Start de computer. 
à
De computer wordt opgestart vanaf de cd/dvd.
Nero BackItUp ImageTool wordt geladen. U kunt de voortgang volgen aan de hand van de berichten onder in het venster.
Het startscherm van Nero BackItUp ImageTool wordt weergegeven. Er wordt een taalselectielijst weergegeven.

 

 

 

Opstarten vanaf de cd/dvd
Het is belangrijk dat de cd/dvd al in het station aanwezig is wanneer de computer wordt gestart, omdat dit de enige manier is waarop de cd/dvd zal worden opgestart en Nero BackItUp ImageTool zal worden uitgevoerd.
Omdat het niet mogelijk is een cd/dvd te plaatsen als de computer is uitgeschakeld, moet u eerst de computer op de normale manier opstarten, de cd/dvd plaatsen en de computer opnieuw uitschakelen.

 

 
2.
Selecteer de taal voor Nero BackItUp ImageTool in de keuzelijst Kies uw taal.
3.
Klik op de knop OK.
à
Het venster Nero BackItUp ImageTool wordt geopend.
à
Er wordt een venster geopend met een licentieovereenkomst.
4.
Lees de licentieovereenkomst aandachtig en schakel het juiste selectievakje in als u akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst. Het is niet mogelijk Nero BackItUp ImageTool te gebruiken als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst.
5.
Klik op de knop Volgende.
à
Het venster met de licentieovereenkomst wordt gesloten. Het venster Opties wordt geopend met het tabblad Netwerk geselecteerd. U kunt nu het netwerk configureren of het venster sluiten.
è
U hebt Nero BackItUp ImageTool opgestart vanaf de schijf.

 

 

 

Nadat Nero BackItUp ImageTool is gestart, hebt u de cd/dvd niet meer nodig. U kunt de cd/dvd verwijderen als u het station voor een back-up- of herstelschijf nodig hebt.

 

 
Zie ook:
Een opstartbare Nero BackItUp ImageTool maken

Nero BackItUp ImageTool starten