U kunt Nero BackItUp ImageTool gebruiken om een stationsback-up te maken en de back-up vervolgens te schrijven naar een schijf.  
In het volgende wordt verondersteld dat de back-up naar meerdere schijven is geschreven.
Ga als volgt te werk als u een stationsback-up naar een schijf wilt schrijven:
1.
Klik op de knop Back-up > Stationsback-up.
à
Het scherm Handmatige stationsback-up wordt weergegeven.
2.
Selecteer het selectievakje dat van toepassing is voor de gewenste harde schijf of partitie.
à
De harde schijf of partitie wordt geselecteerd.

 

 

 

U kunt meerdere partities op een harde schijf selecteren voor een back-up. Er kan slechts één harde schijf per cyclus worden geselecteerd.

 

 
3.
Klik op de knop Volgende.
à
Het scherm Doel en opties selecteren wordt weergegeven.
4.
Selecteer een brander in de vervolgkeuzelijst Doel.
5.
Geef indien gewenst aanvullende instellingen op.
6.
Klik op de knop Volgende.
à
Het scherm Sluiten wordt weergegeven.
7.
Controleer de instellingen in dit scherm.
8.
Klik op de knop Back-up.
à
Het venster Back-upprocedure wordt weergegeven en de back-up wordt gestart. U kunt het proces volgen via de voortgangsbalk.
à
Het venster Wachten op schijf wordt geopend en de geselecteerde schijf wordt uitgeworpen.
9.
Plaats een geschikte lege schijf.
à
Het venster Wachten op schijf wordt gesloten en de back-upprocedure wordt voortgezet. (Nero BackItUp ImageTool start automatisch een multisessieschijf of gaat ermee door.)
à
Als de opslagcapaciteit van de schijf is bereikt, wordt het venster Wachten op schijf opnieuw geopend en wordt de schijf uitgeworpen.
10.
Plaats vervolgens een lege schijf in het station.
à
Het branden van de back-up wordt voortgezet naar de schijf die u zojuist hebt geplaatst.
11.
Herhaal de vorige stap totdat de back-up in zijn geheel naar de schijven is gebrand.
à
Als de back-up is voltooid, wordt de schijf uitgeworpen en wordt het venster Back-upprocedure geopend.
Nadat de back-up volledig is geschreven, zal Nero BackItUp ImageTool standaard de gegevens willen verifiëren. Hiervoor zal de toepassing de schijven opvragen in de volgorde waarin ze zijn geschreven.

 

 

 

Als de back-up op één schijf is geschreven, wordt het verificatieproces automatisch gestart.

 

 
12.
Verwijder de schijf.
13.
Klik op de knop Schijfstations in het venster Back-upprocedure.
14.
Plaats de eerste schijf van de back-up in het station om de back-up te verifiëren.
15.
Dubbelklik op het station waarin de schijf zich bevindt.
à
De verificatie wordt gestart en de eerste schijf wordt gecontroleerd. De schijf wordt vervolgens uitgeworpen het venster Back-upprocedure wordt opnieuw geopend.
16.
Herhaal de vorige twee stappen voor alle schijven van de back-up in de juiste volgorde.
à
Nadat de back-up is voltooid, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin dat wordt bevestigd.
17.
Klik op de knop OK.
è
U hebt de stationsback-up naar een schijf geschreven. U kunt nu het logbestand opslaan of op Volgende klikken om andere acties te starten.

Een back-up naar een schijf branden