U kunt Nero BackItUp gebruiken om automatische e-mailmeldingen in te stellen voor bepaalde gebeurtenissen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Selectievakje
Meldingen voor de back-up- of herstelstatus inschakelen

Hiermee activeert u het verzenden van meldingen per e-mail. 

Vervolgkeuzelijst
Meldingen vanaf deze e-mailaccount verzenden

Hier kunt u instellen welke account wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailmeldingen.

Knop
Nieuwe maken

Het venster E-mailaccounts wordt geopend waarin u een nieuwe e-mailaccount kunt maken.

Lijst
Meldingen per e-mail

Het venster E-mailgebeurtenissen wordt geopend waarin u het e-mailadres kunt opgeven waar de melding naartoe moet worden gestuurd. Klik Alle informatie om in te stellen dat elke gebeurtenis een e-mailmelding veroorzaakt. 

 

Meldingen per e-mail