W oknie Opcje dostępne są ustawienie opcji sieciowych oraz FTP. Użyj pozycji Opcje w obszarze wyboru, aby otworzyć okno. Funkcja ta jest podobna do funkcji zawartej w Nero BackItUp.
Dostępne są następujące zakładki:
FTP

Konfiguruje serwer FTP  
Wyświetla serwery FTP, do których uzyskano dostęp za pomocą Nero BackItUp podczas tworzenia startowej płyty CD/DVD.
Możesz tu również włączyć ustawienia serwera proxy oraz ustawić maksymalny rozmiar archiwum.
Serwery FTP mogą być wyświetlone lub skonfigurowane wyłącznie w przypadku skonfigurowania sieci.

Sieć

Udostępnia opcje konfiguracji sieci: 
Brak: nie skonfigurowano żadnej sieci.
DHCP: przydziela dynamicznie adres IP.
Stałe IP: używa stałego adresu IP, który wpisujesz w pola wejściowe.
Aby Nero BackItUp ImageTool połączył się z serwerem FTP, sieć musi być skonfigurowana.

Pamięć tymczasowa

Określa miejsce przechowywania danych w pamięci tymczasowej.

 
Zobacz też
Ustawianie połączenia z serwerem FTP
Zdalny serwer proxy

Okno Opcje