Nero BackItUp ImageTool umożliwia przywracanie kopii zapasowych dysków. Dysk twardy nie jest uruchomiony podczas tego przywracania, ponieważ Nero BackItUp ImageTool startuje z płyty CD/DVD. Zapewnia to większe bezpieczeństwo w porównaniu z przywracaniem za pomocą Nero BackItUp w systemie Windows. Jednak opcji Przywracanie kopii zapasowej dysku nie można używać do wyboru pojedynczych plików z kopii zapasowej dysku – dysk przywracany jest w całości. Aby wybrać pojedyncze pliki, wybierz funkcję Wyodrębnij pliki z kopii zapasowej. 
Aby przywrócić dysk twardy lub partycję, wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij przycisk Przywróć > Kopia zapasowa dysku.
à
Wyświetli się ekran Wybierz kopię zapasową, którą chcesz przywrócić.
2.
Udostępnij kopię zapasową:
1.
Jeśli kopia zapasowa znajduje się na płycie, włóż płytę do napędu.
2.
Jeśli kopia zapasowa została zapisana na twardym dysku, dysku sieciowym lub wymiennym nośniku danych, upewnij się, że komputer ma dostęp do tych napędów.
3.
Wybierz kopię zapasową. Jeżeli kopia zapasowa, którą chcesz przywrócić, nie wyświetli się, kliknij przycisk Przeglądaj, aby tę kopię wyszukać.
à
W obszarze poniżej wyświetlą się szczegóły kopii zapasowej.
4.
Jeżeli kopia zapasowa jest chroniona hasłem, wpisz hasło w polu wejściowym Hasło.
5.
Kliknij przycisk Dalej.
à
Wyświetli się ekran Wybierz, które obiekty chcesz przywrócić. Wyświetli się zarchiwizowany dysk twardy wraz ze wszystkimi partycjami albo wyświetlą się zarchiwizowane partycje dysku twardego. Partycje, których kopii zapasowych nie utworzono, będą nieaktywne.
6.
Wybierz dysk twardy lub partycję, które chcesz przywrócić.

 

 

 

Z powodów technicznych w trakcie jednego procesu przywracania możliwe jest przywrócenie tylko jednej partycji lub jednego dysku twardego zawierającego wszystkie partycje.

 

 
7.
Jeżeli na dysku twardym lub partycji, które mają być przywrócone, znajduje się system operacyjny, który ma być załadowany przy uruchamianiu komputera, zaznacz pole wyboru Główny rekord rozruchowy, aby przywrócić MBR.
8.
Kliknij przycisk Dalej.
à
Wyświetli się ekran Wybierz lokalizację, do której chcesz przywrócić.
9.
Aby przywrócić kopię zapasową do oryginalnej ścieżki, wybierz przycisk opcji Przywróć do oryginalnej ścieżki.
10.
Aby samodzielnie określić ścieżkę, na której zostanie przywrócona kopia zapasowa, wybierz przycisk opcji Przywróć do wskazanej lokalizacji.
11.
Kliknij przycisk Dalej.
à
Wyświetli się ekran Sprawdź ekran ustawień przywracania.
12.
Kliknij przyciskPrzywróć teraz.
è
Proces przywracania został wykonany; wyświetli się ekran końcowy. Możesz śledzić stan procesu na pasku zadań.
Główny rekord rozruchowy MBR
MBR (ang. Master Boot Record – główny rekord rozruchowy) znajduje się w pierwszym sektorze twardego dysku. Zawiera on plik startowy, który uruchamia system operacyjny. Definiuje także podział napędu na partycje.

Przywracanie kopii zapasowej dysku