Nero BackItUp ImageTool umożliwia przywracanie pojedynczych plików z kopii zapasowej dysku. Programy ani systemy operacyjne nie są przywracane. Aby przywrócić programy i systemy operacyjne, wybierz funkcję Przywracanie kopii zapasowej dysku.  
Aby przywrócić pojedyncze pliki, wykonaj następujące czynności:
1.
Kliknij przycisk Przywróć > Wyodrębnij pliki z kopii zapasowych.
à
Wyświetli się ekran Wybierz kopię zapasową, z której chcesz wyodrębnić pliki.
2.
Udostępnij kopię zapasową:
1.
Jeśli kopia zapasowa znajduje się na płycie, włóż płytę do napędu.
2.
Jeśli kopia zapasowa została zapisana na twardym dysku, dysku sieciowym lub wymiennym nośniku danych, upewnij się, że komputer ma dostęp do tych napędów.
3.
Wybierz kopię zapasową. Jeżeli kopia zapasowa, z której chcesz wyodrębnić pliki, nie wyświetli się, kliknij przycisk Przeglądaj, aby tę kopię wyszukać.
à
W obszarze poniżej wyświetlą się szczegóły kopii zapasowej.
4.
Jeżeli kopia zapasowa jest chroniona hasłem, wpisz hasło w polu wejściowym Hasło.
5.
Kliknij przycisk Dalej.
à
Wyświetli się ekran Wybierz pliki, które chcesz wyodrębnić z kopii zapasowej. Wyświetlą się pliki i foldery kopii zapasowej.
6.
Zaznacz pole odpowiadające folderowi lub plikowi, który chcesz przywrócić. Zaznacz folder z lewej, aby wyświetlić zawarte w nim pliki z prawej.
7.
Kliknij przycisk Dalej.
à
Wyświetli się ekran Wybierz lokalizację docelową i opcje przywracania.
8.
Aby przywrócić kopię zapasową do oryginalnej ścieżki, wybierz przycisk opcji Przywróć do oryginalnej ścieżki.
9.
Aby samodzielnie określić ścieżkę, na której zostanie przywrócona kopia zapasowa, wybierz przycisk opcji Przywróć do wskazanej lokalizacji.
10.
Użyj przycisków opcji Jak rozwiązywać konflikty, aby wybrać operację, którą należy podjąć, gdy plik, który ma zostać przywrócony, znajduje się już (lub jeszcze) w komputerze.
11.
Kliknij przyciskPrzywróć teraz.
è
Proces przywracania został wykonany; wyświetli się ekran końcowy. Możesz śledzić stan procesu na pasku zadań.

Wyodrębnij pliki z kopii zapasowej