Nero BackItUp SyncTool jest programem do synchronizacji. Uruchamia się z poziomu dysku twardego, nośnika wymiennego (USB) lub nośnika optycznego. 
Nero BackItUp SyncTool tworzy się za pomocą Nero BackItUp. Zawiera takie same funkcje synchronizacji jak Nero BackItUp.
Nero BackItUp SyncTool jest szczególnie przydatny do automatycznej synchronizacji takich samych folderów. Może służyć do synchronizowania dwóch folderów w tym samym komputerze lub dwóch folderów zlokalizowanych w komputerze i na nośniku wymiennym.
Zobacz też
Synchronizowanie folderów
Tworzenie samodzielnego Nero BackItUp SyncTool

Nero BackItUp SyncTool