Användargränssnittet i Nero BackItUp ImageTool är utgångspunkten för säkerhetskopiering, återställning och alla andra åtgärder som du kan utföra med Nero BackItUp ImageTool. Klicka på någon av menyikonerna om du vill gå till ett fönster där du kan starta uppgiften.    
Klicka på  Nero BackItUp left 390128267 Användargränssnitt i den vänstra marginalen i fönstret för att visa ett utökat område med ytterligare alternativ och funktioner.
Följande menyikoner finns:
Säkerhetskopiera

Utför en enhetsbackup.

Återställ

Inkluderar återställningsuppgifter. Du kan återställa hela systemet eller återställa enskilda filer från ett backuparkiv.

Nätverk

Konfigurerar ditt nätverk, så att nätverksenheten eller FTP-servern kan användas.

Verktyg

Innehåller alternativ för att visa monterade partitioner. Du kan även starta en skalkommandoruta för att ange och utföra Linux-skalkommandon. Vi rekommenderar att du endast använder Linux-skalkommandon om du har kunskap om detta område.  

Avsluta

Avslutar Nero BackItUp ImageTool. Stäng av datorn eller starta om den.  

 
Säkerhetskopiering
Kopiera data från datorn till ett alternativt lagringsmedium. Säkerhetskopior skapas i ett särskilt format med ett program för säkerhetskopiering.

Återställning
Återställning innebär att data återställs till ett tidigare tillstånd eller kopieras med hjälp av en säkerhetskopia som skapats tidigare och ett program för säkerhetskopiering, t.ex. Nero BackItUp.

Användargränssnitt