Du får åtkomst till ytterligare alternativ och funktioner i det utökade området av användargränssnittet genom att klicka på  Nero BackItUp left 390128267 Utökat område i fönstrets vänstermarginal. Det utökade området är tillgängligt i alla fönster i Nero BackItUp ImageTool.
Följande alternativ är tillgängliga i området Avancerat:
Alternativ

Öppnar fönstret Alternativ där du kan göra inställningar för FTP, Nätverk och Cache.

Radera skiva

Raderar en omskrivningsbar skiva, d.v.s. en skiva med RW-märkning, under förutsättning att brännaren stöder den funktionen.   

Skivinfo

Visar information om den ilagda skivan, till exempel om innehållet (om det finns något) samt om tillgänglig kapacitet.

Sök igenom enheter igen

Söker efter nya enheter.

Följande alternativ är tillgängliga i området Brännare:
Från enhet

Anger önskad brännare.

Mata ut

Matar ut skivan.

 

Utökat område