Med Nero BackItUp ImageTool kan du återställa enhetsbackupen. Hårddisken är inte aktiv under återställningen eftersom Nero BackItUp ImageTool startas från CD-/DVD-skiva. Detta ger större säkerhet jämfört med återställning med Nero BackItUp i Windows. Återställ säkerhetskopierad enhet kan dock inte användas för att välja enskilda filer på den säkerhetskopierade enheten utan enheten återställs i sin helhet. Om du vill återställa enskilda filer väljer du funktionen Extrahera filer från säkerhetskopiering.  
Gör så här om du vill återställa en hårddisk eller en partition:
1.
Klicka på Återställ > Återställ säkerhetskopierad enhet.
à
Fönstret Välj säkerhetskopieringen som ska återställas visas.
2.
Gör säkerhetskopian tillgänglig:
1.
Om säkerhetskopian finns på en skiva matar du in skivan i enheten.
2.
Om säkerhetskopian har sparats på en hårddisk, nätverksenhet eller ett flyttbart medium bör du försäkra dig om att datorn har tillgång till den aktuella enheten.
3.
Markera en säkerhetskopia. Om säkerhetskopian som du vill återställa inte visas klickar du på Bläddra för att söka efter den.
à
Information om säkerhetskopian visas i området nedan.
4.
Om säkerhetskopian är lösenordsskyddad anger du lösenordet i inmatningsfältet Lösenord.
5.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret Välj vad du vill återställa visas. Den säkerhetskopierade hårddisken med alla partitioner eller den säkerhetskopierade partitionen på hårddisken visas. De partitioner som inte har säkerhetskopierats är gråa.
6.
Markera den hårddisk eller partition som du vill återställa.

 

 

 

På grund av tekniska problem är det endast möjligt att återställa en partition eller en hårddisk med alla partitioner under en återställningsprocess.

 

 
7.
Om hårddisken eller partitionen som ska återställas innehåller ett operativsystem och du vill att datorn ska startas med detta operativsystem markerar du kryssrutan Master Boot Record för att återställa MBR.
8.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret Välj var du vill återställa visas.
9.
Om du vill att säkerhetskopian ska återställas på sin ursprungliga plats markerar du alternativet Återställ till ursprunglig plats.
10.
Om du själv vill ange sökvägen till den plats där säkerhetskopian ska återställas väljer du alternativet Återställ till anpassad sökväg.
11.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret Kontrollera återställningsinställningar visas.
12.
Klicka på Återställ nu.
è
Återställningen genomförs och det sista fönstret visas. Du kan följa processen i aktivitetsfältet.
Master Boot Record MBR
Master Boot Record (MBR) finns på hårddiskens första sektor. Den innehåller en startfil som startar operativsystemet. Den anger också enhetens partitionering.

Återställa en enhetssäkerhetskopia