Med Nero BackItUp ImageTool kan du återställa enskilda filer från enhetsbackupen. Program och operativsystem återställs inte . Om du vill återställa program eller operativsystem väljer du Återställ säkerhetskopierad enhet.  
Gör så här om du vill återställa enskilda filer:
1.
Klicka på Återställ > Extrahera filer från säkerhetskopiering.
à
Fönstret Välj backup som du vill extrahera filer från visas.
2.
Gör säkerhetskopian tillgänglig:
1.
Om säkerhetskopian finns på en skiva matar du in skivan i enheten.
2.
Om säkerhetskopian har sparats på en hårddisk, nätverksenhet eller ett flyttbart medium bör du försäkra dig om att datorn har tillgång till den aktuella enheten.
3.
Markera en säkerhetskopia. Om säkerhetskopian som du vill extrahera filer från inte visas klickar du på Bläddra för att söka efter den.
à
Information om säkerhetskopian visas i området under.
4.
Om säkerhetskopian är lösenordsskyddad anger du lösenordet i inmatningsfältet Lösenord.
5.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret Välj vilka filer du vill extrahera från säkerhetskopieringen visas. De filer och mappar som ingår i säkerhetskopian visas.
6.
Markera kryssrutan framför mappen eller filen som du vill återställa. Markera en mapp i den vänstra om du vill se vilka filer som ingår i den högra.
7.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret Ange målplats och återställningsalternativ visas.
8.
Om du vill att säkerhetskopian ska återställas på sin ursprungliga plats markerar du alternativet Återställ till ursprunglig plats.
9.
Om du själv vill ange en sökväg till den plats där säkerhetskopian ska återställas väljer du alternativet Återställ till anpassad sökväg.
10.
Använd alternativet “Hur ska konflikter lösas?” för att välja vad som ska göras när en fil som ska återställas redan (eller fortfarande) finns på datorn.
11.
Klicka på Återställ nu.
è
Återställningen genomförs och det sista fönstret visas. Du kan följa processen i aktivitetsfältet.

Extrahera filer från en säkerhetskopia