Gör så här om du vill avsluta Nero BackItUp ImageTool: 
1.
Ta ur startskivan med Nero BackItUp ImageTool ur skivenheten.
2.
Om enheten är låst öppnar du det utökade området och klickar på Mata ut.
3.
Klicka på Avsluta.
4.
Om du vill starta om datorn klickar du på Starta om.
Om du vill stänga av datorn klickar du på Avstängning.
è
Nero BackItUp ImageTool avslutas och datorn stängs av.

Avsluta Nero BackItUp ImageTool