Med Nero BackItUp ImageTool kan du säkerhetskopiera en hårddisk eller partition. Fördelen jämfört med enhetsbackuper som görs med Nero BackItUp är att enheten inte är aktiv, eftersom Nero BackItUp ImageTool startas från skivan. Det innebär att inga verifieringsfel inträffar under säkerhetskopieringen och aktiva hårddiskar kan säkerhetskopieras. 
För att säkerhetskopiera en enhet med Nero BackItUp ImageTool måste du först välja en backupkälla. Du kan sedan bränna säkerhetskopian på en skiva eller spara den på hårddisken. Det går även att spara den på en FTP-server.
Om du ansluter en enhet kan du vara tvungen att klicka på knappen Sök igenom enheterna igen i det utökade området så att enheterna identifieras i Nero BackItUp ImageTool.

Enhetssäkerhetskopiering