Med Nero BackItUp ImageTool kan du göra en enhetsbackup och bränna den på en skiva  
I beskrivningen nedan antas att säkerhetskopian bränns på flera skivor.
Gör så här om du vill bränna en enhetsbackup på en skiva:
1.
Klicka på Säkerhetskopiera > Enhetsbackup.
à
Fönstret Manuell enhetssäkerhetskopiering visas.
2.
Markera kryssrutan för att välja önskad hårddisk eller partition.
à
Du har valt hårddisk eller partition.

 

 

 

Du kan välja att göra backup av en eller flera partitioner på en hårddisk. Det går dock bara att välja en hårddisk per gång.

 

 
3.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret Ange målplats och alternativ visas.
4.
I listrutan Mål väljer du vilken brännare som ska användas.
5.
Du kan även göra ytterligare inställningar efter behov.
6.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret Avsluta visas.
7.
Kontrollera inställningarna i det här fönstret.
8.
Klicka på Säkerhetskopiera.
à
Fönstret Backupprocess visas och säkerhetskopieringen startar. Du kan följa den via förloppsindikatorn.
à
Fönstret Väntar på skiva öppnas och den valda enheten matas ut.
9.
Mata in en tom skiva i lämplig storlek.
à
Fönstret Väntar på skiva stängs och säkerhetskopieringen fortsätter. (Nero BackItUp ImageTool startar en multisessionskiva automatiskt eller fortsätter med den.)
à
Om utrymmet på skivan tar slut visas fönstret Väntar på skiva igen och skivan matas ut.
10.
Byt ut den fulla skivan mot en tom skiva av lämplig sort.
à
Säkerhetskopieringen fortsätter och den nya skivan bränns.
11.
Upprepa det föregående steget till dess att bränningen av säkerhetskopian är klar.
à
När säkerhetskopieringen är klar matas skivan ut och fönstret Backupprocess öppnas.
När säkerhetskopieringen är klar verifierar Nero BackItUp ImageTool all data som standard. Programmet kommer att efterfråga skivorna i den ordning som de brändes.

 

 

 

Om backupen har bränts på en enda skiva startar verifieringen automatiskt.

 

 
12.
Ta bort skivan.
13.
Klicka på knappen Skivenheter i fönstret Backupprocess.
14.
Mata in den första skivan som brändes för att starta verifieringen.
15.
Dubbelklicka på enheten som innehåller skivan.
à
Verifieringen startar och den första skivan verifieras. Skivan matas sedan ut och fönstret Backupprocess öppnas igen.
16.
Upprepa de två föregående stegen i turordning för samtliga skivor som användes för säkerhetskopieringen.
à
När säkerhetskopieringen har slutförts visas ett fönster med ett meddelande om detta.
17.
Klicka på OK.
è
Du har bränt enhetsbackupen på en skiva. Nu kan du spara loggen eller klicka på Nästa och starta andra aktiviteter.

Bränna en säkerhetskopia på en skiva