Med Nero BackItUp ImageTool kan du spara en enhetsbackup på en hårddisk eller på en FTP-server. Hårddiskar, nätverksenheter och flyttbara media stöds i allmänhet som lagringsmedia.   

 

 

 

För att kunna använda FTP-servern måste du ha angett en FTP-server under Alternativ.

 

 
Gör så här om du vill spara en enhetsbackup på hårddisken eller på en FTP-server:
1.
Klicka på Säkerhetskopiera > Enhetsbackup.
à
Fönstret Manuell enhetssäkerhetskopiering visas.
2.
Markera kryssrutan för att välja önskad hårddisk eller partition.
à
Du har valt hårddisk eller partition.
3.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret Välj målplats och alternativ visas.
4.
Välj hårddisk, nätverksenhet, flyttbart medium eller önskad FTP-server i listrutan Mål.
5.
Om du har valt hårddisken som mål anger du i inmatningsfältet Målsökväg i vilken mapp som säkerhetskopian ska sparas.
6.
Om du har valt en FTP-server som mål väljer du en mapp om det behövs.
7.
Du kan även göra ytterligare inställningar efter behov.
8.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret Avsluta visas.
9.
Kontrollera inställningarna i det här fönstret.
10.
Klicka på Säkerhetskopiera.
à
Fönstret Backupprocess visas och säkerhetskopieringen startar. Du kan följa förloppet med hjälp av förloppsindikatorn.
à
När säkerhetskopieringen har slutförts visas ett fönster med ett meddelande om detta.
11.
Klicka på OK.
è
Du har sparat enhetsbackupen. Nu kan du spara loggen och klicka på Nästa för att starta andra aktiviteter.
FTP-server
En FTP-server är en datalagringsenhet som kan kommas åt över Internet. Åtkomst är vanligtvis anonym. FTP-servrar används ofta som lagringsplatser för säkerhetskopior.

Spara säkerhetskopian på en hårddisk eller FTP-server