I fönstret Alternativ kan du göra inställningar för användningen av nätverk och FTP. Du öppnar fönstret med hjälp av Alternativ i det utökade området. Funktionen är liknande den som finns i Nero BackItUp.
Följande flikar är tillgängliga:
FTP

Här konfigurerar du en FTP-server.  
Visar FTP-servrar som angavs i Nero BackItUp när den startbara CD/DVD-skivan skapades.
Här kan du även aktivera proxyinställningar och ställa in maximal arkivstorlek.
FTP-servrar kan endast visas och konfigureras om nätverket har konfigurerats.

Nätverk

Innehåller följande konfigurationsalternativ för nätverk: 
Inget: inget nätverk har konfigurerats.
DHCP: refererar IP-adressen dynamiskt.
Statisk IP: använder den statiska IP-adressen som du angivit i inmatningsfälten.
Nätverket måste konfigureras så att Nero BackItUp ImageTool kan ansluta till en FTP-server.

Cache

Anger var data lagras i cache-minnet.

 
Närliggande ämnen:
Skapa en anslutning till en FTP-server
Fjärrproxy

Fönstret Alternativ