Nero BackItUp ImageTool startas från den startbara CD-/DVD-skiva som du skapade med Nero BackItUp. Om du startar från CD-/DVD-skivan startas datorn utan åtkomst till hårddisken. Eftersom hårddisken inaktiveras kan du säkerhetskopiera eller återställa den utan verifieringsfel. 
 
Följande krav måste vara uppfyllda för att datorn ska kunna startas med hjälp av startskivan: 
Datorns CD-/DVD-enhet måste vara angiven som startenhet i datorns BIOS och ha högsta prioritet av de startenheter som finns i datorn (till exempel startsekvens: CD-ROM, C, A).
Om datorn har en SCSI CD ROM-enhet måste denna enhet vara ansluten till en SCSI-adapter med ett eget BIOS, vars inställningar ändras på liknande sätt. (Det här fungerar dock inte om datorns hårddiskar är av IDE-typ, eftersom enheter av IDE-typ prioriteras före SCSI-adaptern i startsekvensen.)
Den startbara CD/DVD-skivan som du skapade med Nero BackItUp placeras i enheten.
Starta datorn från skivan och starta Nero BackItUp ImageTool så här:
1.
Starta datorn. 
à
Datorn startas med CD/DVD-skivan.
Nero BackItUp ImageTool laddas. Du kan följa processen via meddelanden på skärmen.
Startfönstret Nero BackItUp ImageTool visas. En urvalslista med olika språk visas.

 

 

 

Starta med CD/DVD-skivan
Det är viktigt att CD/DVD-skivan redan sitter i enheten när datorn startas eftersom det annars inte går att starta CD/DVD-skivan och köra Nero BackItUp ImageTool.
Eftersom det inte går att mata in en skiva i enheten när datorn är avstängd, måste du först starta datorn som vanligt, mata in startskivan och sedan stänga av datorn igen.

 

 
2.
Välj språk för Nero BackItUp ImageTool i listan Välj språk.
3.
Klicka på OK.
à
Fönstret Nero BackItUp ImageTool öppnas.
à
Ett fönster med ett licensavtal öppnas.
4.
Läs noga igenom licensavtalet och markera kryssrutan om du godkänner de allmänna villkoren. Du kan inte använda Nero BackItUp ImageTool utan att ha godkänt avtalets villkor.
5.
Klicka på Nästa.
à
Fönstret med licensavtalet stängs. Fönstret Alternativ öppnas med fliken Nätverk längst fram. Du kan nu konfigurera nätverket eller stänga fönstret.
è
Du har startat Nero BackItUp ImageTool från skivan.

 

 

 

CD-/DVD-skivan behövs inte längre efter att Nero BackItUp ImageTool har startats. Du kan ta ut CD-/DVD-skivan om du behöver enheten för en säkerhetskopierings- eller återställningsskiva.

 

 
Närliggande ämnen:
Skapa en startbar Nero BackItUp ImageTool

Starta Nero BackItUp ImageTool