Nero BackItUp SyncTool är ett program som används för synkronisering. Det körs från en hårddisk, ett flyttbart medium (USB) eller en optisk skiva. 
Nero BackItUp SyncTool skapas med Nero BackItUp. Det innehåller samma funktioner som synkroniseringen som ingår i Nero BackItUp.
Nero BackItUp SyncTool är särskilt användbart när du vill synkronisera samma mappar automatiskt. Det kan användas för att synkronisera två mappar på samma dator eller två mappar som finns på en dator och ett flyttbart medium.
Närliggande ämnen:
Synkroniseringsmappar
Skapa en fristående Nero BackItUp SyncTool

Nero BackItUp SyncTool